[Branch ~dhis2-devs-core/dhis2/trunk] Rev 9257: Analytics table, bool data

revision-diff.txt (4.22 KB)

 •  select +=
  
···
 •    "cast(dv.value as double precision) " +
  
 •  select += valueExpression + " " +
  
      "from datavalue dv " +
  
      "left join _organisationunitgroupsetstructure ougs on dv.sourceid=ougs.organisationunitid " +
  
      "left join _orgunitstructure ous on dv.sourceid=ous.organisationunitid " +
  
      "left join _period_no_disaggregation_structure ps on dv.periodid=ps.periodid " +
  
      "left join dataelement de on dv.dataelementid=de.dataelementid " +
  
      "left join period pe on dv.periodid=pe.periodid " +
  
 •    "where de.valuetype='int' and pe.startdate >= '2011-10-01'";
  
 •    "where de.valuetype='" + valueType + "' and pe.startdate >= '2011-10-01'";
  

Hvis dette er noe du gjør for hver datavalue… så kan det være noe å vinne om du bruker en StringBuilder…

final String sql = insert + select;

   [log.info](http://log.info)( "Populate SQL: "+ sql );   jdbcTemplate.execute( sql );
 •  [log.info](http://log.info)( "Populated analytics table" );
  

  }

  public List<String[]> getDimensionColumns()


Mailing list: https://launchpad.net/~dhis2-devs

Post to : dhis2-devs@lists.launchpad.net

Unsubscribe : https://launchpad.net/~dhis2-devs

More help : https://help.launchpad.net/ListHelp